Księga standardów obsługi klienta

W obecnej bardzo ostrej rywalizacji cenowej tylko obszar obsługi klienta może budować trwałą przewagę rynkową. Każda firma powinna odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego to właśnie u mnie klient ma zrobić zakupy, dlaczego właśnie z moich usług ma skorzystać. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Klienta powinien zawierać odpowiedzi na powyższe pytania. Niestety tylko nielicznym udaje się zbudować lojalność klientów i nie stracić ich zaufania. Czasem nawet największe firmy wprowadzają standardy obsługi niedostosowane do polskich realiów i zrażają do siebie klientów. Standard obsługi

Obsługa klienta to nasza pasja. Nasz zespół pomoże w zdefiniowaniu możliwych przewag konkurencyjnych w tym obszarze i wesprze we wdrożeniu oraz utrzymaniu najwyższych standardów. Projekty z obszaru Standardów Obsługi Klienta obejmują
– Analiza obecnych zasad obsługi klientów z rekomendacjami zmian
– Raport opinii klientów na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród klientów firmy
– Weryfikacja stosowania standardów poprzez badania Tajemniczego Klienta
– Analiza obecnej sytuacji i zdefiniowanie obszarów do rozwoju w zakresie obsługi klienta
– Opracowanie księgi standardów i procedur obsługi klienta
– Szkolenia dla personelu w zakresie obsługi klienta
– Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem standardów obsługi klienta

Nasza praca nad stworzeniem i wdrożeniem standardów obsługi klienta podzielona jest na 4 Kroki.

Sposób pracy i zakres każdego z 4 Kroków przedstawiają grafy poniżej.