Coaching czy Mentoring ?

Rozwój rozumiem jako odkrywanie siebie i świata, poszukiwanie celów, wyznaczanie zadań, wykorzystywanie możliwości, czerpanie z doświadczeń, sukcesów i porażek oraz podejmowanie decyzji i działań. Aby przezwyciężyć swoje ograniczenia, wykorzystać swój potencjał, odważyć się na zamianę i wyznaczyć sobie cele warto sięgnąć po wsparcie. Powinno być ono dostosowane do naszych potrzeb. Z mojego doświadczenia wynika, że najskuteczniejsze jest stosowanie różnych metod w ramach procesu rozwoju. Korzystanie ze szkoleń, mentoringu i coachingu w świadomy sposób. Jaką metodę wybrać? Przeczytaj, czym coaching i mentoring się różnią lub zadzwoń i poproś o dopasowanie metody do Twojej potrzeby.

Girl in a jacket


Coaching

Coaching to forma rozwoju, której filarem jest własna refleksja. Coach pełni funkcję towarzysza w procesie, zadaje pytania, których sam byś sobie nie zadał, poszerza perspektywę, uwalnia Twój potencjał przez zwiększanie Twojej świadomości. Coach tworzy warunki do przyjrzenia się sobie i sytuacji z różnych, nowych perspektyw. W ramach pracy coachingowej można przyjrzeć się swoim sposobom funkcjonowania, celom do osiągnięcia i poszukać możliwych, najlepszych dla siebie rozwiązań, ścieżek dojścia do swoich celów. Coaching to metoda pracy dająca relatywnie szybkie efekty i pozwalająca na skuteczne wdrażanie zmian w swoim życiu zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Mentoring

Mentoring to forma rozwoju, w której głównym filarem jest wiedza i doświadczenie mentora. Podczas pracy omawiane są konkretne obszary wiedzy i umiejętności oraz wyzwania, jakie przez nami stoją z doświadczonym mentorem. Możemy uzyskać wiedzę na temat możliwych rozwiązań w omawianym przez nas obszarze, wsparcie mentora w procesie naszego rozwoju. Uczestnik mentoringu zwiększa samoświadomość , odkrywa własny potencjał, korzysta z doświadczenia swojego mentora. Mentroring zakłada pracę w dłuższym okresie czasu.

Do czego wykorzystać coaching i mentoring?
  • • Żeby dostrzec nowe możliwości i rozwiązania
  • • Dla większej świadomości siebie samego
  • • Aby lepiej rozumieć innych
  • • Żeby odkryć jakie zmiany są potrzebne
  • • Aby zastanowić się nad nowymi celami
  • • Aby zdobyć nową perspektywę postrzegania
  • • Żeby wprowadzić w życie planowane zmiany
  • • Aby odkryć swoje wartości i ograniczające przekonania
  • • Żeby zatrzymać się i przyjrzeć się, co dla Ciebie naprawdę ważne