Wspieramy najlepszych

Firma HANTI powstała z potrzeby wspierania przedsiębiorstw i pracowników w ich rozwoju oraz z pasji tworzenia standardów dopasowanych do potrzeb Klientów

Nasze usługi

Księga standardów obsługi Klienta

Tworzymy Księgi standardów obsługi Klient pozwalające zapewnić najlepszą obsługę Klientów i powtarzalność procesów w firmie.

Księga standardów i procedur

Tworzymy Księgi standardów wewnętrznych zawierające procedury wewnętrzne, instrukcje, regulaminy.

Szkolenia


Realizujemy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich z dofinansowaniem w ramach Bazy Usług Rozwojowych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Coaching i mentoring


Pomagamy Klientom osiągnąć wyznaczone przez nich cele wpierając ich w procesach coachingowych i mentoringowych.

Obsługa BHP


Prowadzimy pełną obsługę firm w zakresie BHP i PPOŻ zgodnie z wymogami polskiego Kodeksu Pracy. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe

Certyfikat jakości


W 2017 potwierdziliśmy wysoką jakość naszych usług wdrażając standard usług szkoleniowo-doradczych. Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: SUS.2.0.

Co roku z powodzeniem przechodzimy audyty przeprowadzane przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o. i potwierdzamy wysoką jakość świadczonych usług.


Jak pracujemy

Zapewniamy wysoką jakość Usług

Jakość potwierdzona certyfikatem wydanym przez firmę DEKRA.

Pozyskujemy dofinansowanie


Pozyskujemy dofinansowanie unijne na prowadzone projekty

Pracujemy zgodnie z harmonogramem

Planujemy działania i wywiązujemy się z terminów.

Działamy w interesie klientów

Zadowolenie Klienta jest dla nas najważniejsze.


Zrealizowane projekty

Rodzinne Centrum Integracyjne HULLO

W 2021 Hanti opracowało Księgę standardów dla Rodzinnego centrum integracyjnego Hullo w Lubawie. Stworzenie procedur, standardów pracy i regulaminów korzystania z atrakcji dla użytkowników było niezbędne do wdrożenia sprzedaży pakietowej usług nowopowstałego konsorcjum trzech podmiotów.

Sieć sklepów Lewiatan

Wsparliśmy sieć sklepów Lewiatan w projekcie tworzenia nowego formatu sklepów. Naszym zadaniem było przygotowanie standardów obsługi klienta z kluczowymi obszarami sprzedaży: lada wędliniarska, bistro, kasy samoobsługowe. Zwieńczeniem projektu było przeszkolenie pracowników z nowego standardu. Projekt został zrealizowany w marcu 2022 roku.

Biuro rachunkowe HATOR

W 2021 roku przygotowaliśmy procedury AML dla biura rachunkowego dotyczące zgłaszania zarówno rzeczywistych, jak potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedury obejmowały również szkolenie pracowników z zakresu AML.

Apteki Prima

W latach 2017 -2020 realizowaliśmy projekty doradcze i szkoleniowe dla sieci aptek PRIMA. Efektem naszych działań było stworzenie standardu obsługi Pacjentów i podniesienie kompetencji farmaceutów w zakresie obsługi Pacjenta za pierwszym stołem w ponad 100 aptekach sieci.

Sklepy POLOmarket

W okresie maj - październik 2016 roku przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia ze standardu obsługi Klienta dla pracowników 290 sklepów sieci POLOmarket. Wsparliśmy też kadrę menadżerską szkoląc ją w zakresie skutecznego wdrażania nowych pracowników do pracy zgodnie ze standardami.

Forum Animatorów Społecznych

Od 2019 wspieramy Forum Animatorów Społecznych w realizacji programu Szkoły Animatorów Społecznych szkoląc uczestników z zakresu komunikacji i procesu grupowego.

Sieć piekarni Bagietka

Wspieramy sieć cukierni Bagietka w rozwoju kadry menadżerskiej. W 2017 przeprowadziliśmy cykl szkoleń "Zarządzanie zespołem produkcyjnym". W 2020 roku cykl szkoleń dla młodych menadżerów: "Od pracownika do menadżera- skuteczny lider w obliczu zmian".

Fundacja na rzecz odzysku opakowań aluminiowych

W 2019 roku przygotowaliśmy ocenę ryzyka zawodowego i pakiet instrukcji bezpiecznej pracy dla pracowników i wolontariuszy Fundacji na rzecz odzysku Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. W ramach stałej współpracy wykonujemy dla fundacji szkolenia okresowe BHP.

Styropmin

W styczniu 2020 przeprowadziliśmy szkolenie: "Efektywna komunikacja w pracy biura obsługi Klienta" dla firmy produkcyjnej Styropmin. W zakresie szkolenia była nie tylko efektywna komunikacja z Klientem zewnętrznym ale także komunikacja z Klientem wewnętrznym.

Salony prasowe TODO

Od 2018 roku wspieramy Salony Prasowe TODO w zapewnieniu profesjonalnej obsługi Klienta. Stworzyliśmy standardy obsługi Klienta i szkolimy personel w zakresie obsługi klienta i zwiększania sprzedaży.

Studio figura w Suchym Lesie

W 2018 roku pozyskaliśmy dofinansowanie i przeprowadziliśmy warsztaty dla Studia Figura w zakresie obsługi Klienta i profesjonalnych technik sprzedaży.

Piekarnia Grochola

W 2016 roku współpracowaliśmy z siecią piekarni Grochola w zakresie podwyższania jakości obsługi Klienta i wdrożenia skutecznych technik sprzedaży.